23. srpna 2022

Urputníci - tak jsem jim říkal v armádě

Lidé, kteří udělají cokoliv, aby dosáhli svého cíle - ať už formou přehnané sebeprezentace nebo snahou odstranit z cesty někoho, kdo překáží jejich cílům. S rostoucím počtem průzkumů naznačujících, že by Česká republika mohla po letech dostat jiný styl vedení, přibývá i počet urputníků - lidí šířících o mně lži a manipulace. Mnoho lidí se mě ptá, jakou mám v boji s nimi strategii. Jednoduše takovou, jakou jsem se řídil celý život - mluvit pravdu a vysvětlovat těm, kteří chtějí poslouchat argumenty a přemýšlet o nich. Zde jsou některé z manipulací, které urputníci používají v posledních dnech nejčastěji:

Urputníci mě přirovnávají k agentovi StB

Od promoce v roce 1983 do roku 1988 jsem byl výsadkář a mým úkolem byl především hloubkový průzkum. Ten spadal pod Zpravodajskou správu Generálního štábu, stejně jako všechny druhy průzkumu a zpravodajství, od technického, přes vojenskou diplomacii až po agenturní (zakrytý). Dnes jsou tyto funkce rozděleny. Generální štáb má Sekci zpravodajského zabezpečení, která se zabývá průzkumem a zpravodajstvím bezprostředně nutným pro činnost armády. Ostatní druhy zpravodajství důležité pro obranu státu jsou soustředěny ve Vojenském zpravodajství, které není součástí armády, ale je přímo podřízeno ministrovi obrany a je jednou ze tří českých tajných služeb.

Zpravodajskou správu Generálního štábu urputníci cíleně zaměňují s Vojenskou kontrarozvědkou (VKR), která byla pod StB. Ani s VKR ani s StB jsem neměl nic společného. Pro úplné vysvětlení dodávám, že StB měla 3 hlavní správy: zahraniční rozvědka (s obsahem podobným agenturní části vojenského zpravodajství), vnitřní rozvědka (která špehovala a často také perzekvovala vlastní obyvatelstvo) a vojenská kontrarozvědka.

Je úplně nesmyslné srovnávat to, co jsem dělal jako voják výsadkář, s činností lidí, kteří byli agenty StB a špehovali vlastní obyvatelstvo.

Všechny dokumenty z Archivu bezpečnostních složek jsem o sobě zveřejnil na webu. Včetně informací o mém postgraduálním studiu, o kterém někteří moji kritici mluví jako o přípravě na práci “komunistického špiona”. Zmiňují speciální kurz D-2, ve kterém bylo všem účastníkům přiděleno krycí jméno. Tato informace je pravdivá a je součástí mnou zveřejněných dokumentů, ale není na ni nic senzačního. Zpravodajský kurz připravoval specialisty různého zaměření pro vojenské zpravodajství. Jen někteří z absolventů se mohli stát součástí zakryté části zpravodajství, tedy zahraniční rozvědky (lidově špiony). Kurz byl samozřejmě tajný a protože na začátku nebylo jasné, kdo bude pokračovat v jakém zaměření, krycí jméno bylo pro potřeby kurzu přiděleno všem. Náplní prvního roku studia (88-89) na Vojenské akademii byl intenzivní jazykový kurz (v mém případě francouzština). Zbylé dva roky studia už proběhly podle výrazně upravených plánů. Po absolvování jsem nastoupil ke Zpravodajské správě Generálního štábu na odbor vojenské diplomacie. Sám jsem později ve funkci vojenského diplomata pracoval v zemích Beneluxu.

Nikdy jsem nepracoval pod žádným krytím (jako špion), nikdy jsem nepoužíval krycí jméno a nikdy jsem nepracoval proti vlastním občanům. I v případě, že bych byl vybrán jako jeden z mála absolventů pro zakrytou část, obsahem mé práce by nikdy nebylo sbírat informace o vlastních občanech.

Urputníci zpochybňují moje prověrky

Zpochybňují moje bezpečnostní prověrky, protože je vydal “jen” český úřad. Samozřejmě, že mi jako komukoliv, kdo pracoval pro NATO, vydával prověrku národní bezpečnostní úřad (NBÚ). Je ale naivní si myslet, že velmoci by se při sdílení nejtajnějších informací spoléhaly jen na stanovisko českého úřadu a samy by si mě pořádně neprověřily.

Myslíte si, že to, co urputníci “odhalili” v dokumentech z Archivu bezpečnostních složek, které jsem sám zveřejnil, neprověřili Američani, Britové, Francouzi nebo Němci, než mě zvolili do čela vojenského výboru NATO s přístupem k nejtajnějším vojenským plánům Aliance? Kdyby bylo v mé historii cokoliv problematického, nikdy by mě státy Aliance nezvolily do čela jejího nejvyššího vojenského orgánu.

Jsem připravený ustát všechny snahy zdiskreditovat mě, protože jen tak dosáhneme změny poměrů ve vedení naší země.

Newsletter generála Pavla

Odebírejte
novinky

Chcete dostávat čerstvé informace a pozvánky na mé akce? Přihlaste se k odběru novinek a mějte vždy ten nejlepší přehled.