zaslání daru
nad 1 000 korun

Dar nad 1 000 Kč

Pokud se rozhodnete poslat dar od 1 000 Kč výše, zašlete nám prosím své jméno a příjmení, datum narození a obec (bydliště) pomocí formuláře níže nebo na e-mail: dary@generalpavel.cz.

Potvrzení o daru zasíláme výhradně elektronickou poštou, a to u darů od 1 000 Kč výše. 
Zároveň na tomto místě upozorňujeme, že dary na financování volební kampaně pro volbu prezidenta nelze odečíst od základu daně (viz Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., §20, odst. 8).

Údaje pro vystavení potvrzení o daru

Dar nad 50 000 Kč

Pokud chcete poslat dar ve výši 50 000 Kč a více, kontaktujte nás prosím předem nebo současně na e-mail: dary@generalpavel.cz, a to pro vyhotovení darovací smlouvy. Vzor darovací smlouvy je zde pro fyzické osoby a zde pro právnické osoby.

K uzavření darovací smlouvy od vás budeme potřebovat:

a/ V případě fyzické osoby: jméno a příjmení, bydliště a datum narození.
b/ V případě právnické osoby: název společnosti, sídlo, IČO a osobu oprávněnou jednat  a podepisovat za společnost.

OD KOHO PENÍZE ROZHODNĚ NEPŘIJMu

Kandidát na prezidenta Petr Pavel nepřijímá dary od: 

a/ osob spojených s divokou privatizací, tunelováním a jinými nekalými praktikami v uplynulých 30 letech,
b/ osob či společností z oborů napojených na strategické rozhodování státu, jako je například oblast energetiky, zdravotnictví či zbrojní průmysl,
c/ politicky exponovaných osob (například zástupci vlády, Parlamentu, Senátu, ČNB či Ústavního soudu),
d/ kohokoli, kdo by si chtěl potenciálně kupovat budoucí vliv pro své podnikání nebo vlastní ekonomické, politické a jiné zájmy.

Kandidát Petr Pavel si zároveň vyhrazuje právo vrátit jakýkoli dar, a to i bez uvedení důvodu vrácení.