K MÉMU ČLENSTVÍ
V KSČ

"V mládí mě jako každého formovala hlavně moje rodina. Oba rodiče byli členy KSČ, táta byl voják z povolání. Od 14 let jsem byl v uniformě a svou budoucnost jsem viděl ve službě v armádě. Mým snem tehdy bylo stát se elitním výsadkářem. Členství v KSČ jsem v mém prostředí vnímal jako normální věc a politiku jsem přitom nijak neřešil. Sám jsem tehdy neměl dost informací a zkušeností, abych vyhodnotil zločinnost tehdejšího politického režimu. Dnes vím, že to byla chyba.

Politiku jsem začal víc vnímat až o dost později. Až podle reakce režimu na události roku 1989 a s přívalem nových informací jsem získal nový pohled na spoustu věcí. A poučil se z toho.

Za posledních více než 30 letech své služby demokratickému státu jasně v praxi ukazuji, za jakými hodnotami stojím. Ze zásady nikoho nepaušalizuji a nehodnotím podle nálepek z minulosti. Naopak lidi posuzuji podle jejich skutečných činů."

generál Petr Pavel

Pozn: Podporučík Petr Pavel podal přihlášku do KSČ v únoru 1983, členem byl od února 1985 do listopadu 1989.

Fakta a mýty

Členství Petra Pavla v KSČ a práce pro Vojenské zpravodajství

Petr Pavel byl za komunismu voják z povolání. Mezi roky 1983 a 1988 působil u prostějovských výsadkářů. Konkrétní náplní jeho práce byl hloubkový průzkum, tedy vysazení desítky nebo stovky kilometrů do hloubky sestavy protivníka a vyhledávaní důležitých cílů, jako například velitelská stanoviště nebo odpalovací zařízení řízených střel. Úplně stejným způsobem se připravovali výsadkáři a speciální jednotky tehdejších zemí NATO k nasazení do hloubky území Československa a jiných zemí Varšavské smlouvy.  

Organizačně útvar Petra Pavla patřil pod vojenské zpravodajství (tehdy Zpravodajskou správu Generálního štábu). Průzkum i zpravodajství (v otevřené i utajené formě) byly a jsou i dnes standardní součástí každé armády. Úkolem zpravodajců je sbírat informace o vnějším nepříteli, zejména zahraničních armádách. Prostějovští výsadkáři jsou dnes známi jako elitní 601. skupina speciálních sil generála Moravce. Petr Pavel byl velitelem této skupiny v letech 1997 – 1999.

Petr Pavel nikdy nespolupracoval s StB, ani s jí podřízenou vojenskou kontrarozvědkou (VKR). Dokazuje to jeho čisté lustrační osvědčení z roku 1992, a také skutečnost, že opakovaně získal nejvyšší bezpečnostní prověrky v ČR, EU i NATO. Svůj služební spis z Archivu bezpečnostních složek generál Pavel zveřejnil.

Skutečnost, že jako výsadkář organizačně patřil pod vojenské zpravodajství, neboli vojenskou rozvědku, je často zaměňována za práci pro vojenskou kontrarozvědku (VKR). Přitom jde o naprosto odlišné a na sobě nezávislé organizace. Vojenské zpravodajství vždy sbíralo informace o vnějším ohrožení, sloužily k obraně státu a jeho občanů. Kontrarozvědka sbírala mimo jiné informace o lidech ve vlastních řadách, zejména s cílem udržet u moci komunistický režim.

Stáhnout v PDF (46kB)

Personální dokumentace uložená v Archivu bezpečnostních složek

V Archivu bezpečnostních složek (ABS – součást Ústavu pro studium totalitních režimů, pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické moci) jsou uloženy 3 soubory dokumentů, které se týkají tehdejší vojenské služby Petra Pavla: standardní osobní spis vojáka z povolání (KP-4248 V), osobní svazek vedený Zpravodajskou správou Generálního štábu (50 148) a Záznamní list k prověřované osobě pro styk se státním tajemstvím (B-949-5).

Dokumenty obsahují základní personální dotazníky, životopisy, hodnocení nadřízených, vysvědčení z absolvovaných kurzů nebo potvrzení o složených zkouškách. (Světle znečitelněné jsou osobní údaje nezúčastněných osob v souladu s ochranou osobních údajů, tmavě znečitelněné byly již dokumenty v ABS.)

Generál Pavel zcela transparentně zveřejňuje veškerou dokumentaci ABS vedenou ke své osobě k nahlédnutí veřejnosti.

Obsahuje i formulace týkající se „třídně-politického“ profilu. Naprosto totožné, či jen mírně obměněné ideologické fráze obsahují prakticky všechny osobní spisy důstojníků před listopadem 1989.

Komentář odborníků

„Formulace v dokumentech ABS o vztahu Petra Pavla k bývalému režimu jsou pro tu dobu standardní a odpovídají tehdejším normám. Ze spisů vyplývá, že jednal a vyjadřoval se konformně s tím, co se od důstojníka ČSLA očekávalo, nic míň, ale ani nic víc.“

Radek Schovánek

badatel a odborník na československý komunistický režim

„Pokud by personální hodnocení vojáka z povolání tehdy takovéto formulace neobsahovalo, byl by hodnotitel upozorněn, aby je doplnil, protože bez nich je nebylo možné odevzdat nadřízenému, ani je založit do osobního spisu. V personální dokumentaci Petra Pavla není nic, co by dokazovalo jeho nadstandardní oddanost vůči komunistickému zřízení či ideologii.“

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

vojenský historik a odborník na československou armádu

Standardní osobní spis vojáka z povolání

(KP-4248 V, fond Personální spisy příslušníků ZSGŠ a VKR)

Osobní svazek vedený Zpravodajskou správou Generálního štábu

(50 148, fond Zpravodajská správa Generálního štábu ČSLA – svazky)

Záznamní list k prověřované osobě pro styk se státním tajemstvím

(B-949-5, fond Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – svazky)