CHCI DÁL SLOUŽIT
NAŠÍ ZEMI

V Evropě je válka, v Česku rostou ceny a dopadá na nás ekonomická krize. V této těžké době potřebujeme prezidenta, který udá jasný směr, nebude váhat ani zmatkovat. Není mi jedno, že lidé cítí chaos, nejistotu a nervozitu z toho, co bude. Chci naší zemi i nadále sloužit a jako nezávislý prezident ji vést k jistotě, klidu a pořádku. Ne, nemám na všechno řešení a ne všemu rozumím. Naopak. Chci inspirovat a spojovat lidi, kteří řešení dokážou nabídnout, a využít autority prezidenta, abych tato řešení pro Česko prosadil.

Z elitního výsadkáře až DO ČELA NATO

Narodil jsem se v roce 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Ve 14 letech jsem nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě a později na Vysokou vojenskou školu ve Vyškově. Armáda se stala mou profesí na celý život, mou ambicí bylo stát se elitním výsadkářem v Prostějově.

Abych zvýšil své šance prodrat se úzkým sítem výběru a sen si splnit, ve 21 letech jsem podal přihlášku do KSČ a v letech 1985 – 1989 jsem byl jejím členem. Narodil jsem se do rodiny, kde bylo členství v KSČ považováno za normální věc. Sám jsem tehdy neměl dost informací a zkušeností, abych vyhodnotil zločinnost tehdejšího politického režimu. Dnes vím, že to byla chyba.

Minulost je pro mě zdrojem poučení, stavím se k ní otevřeně a nic neskrývám. V životě se vždy snažím dívat dopředu. Třiatřicet let jsem sloužil demokratickému a prozápadnímu směřování naší země. Věřím, že mé činy jasně ukazují, jaké hodnoty zastávám a že jsem ochotný za ně tvrdě bojovat.

Vyznamenání

francouzský válečný kříž za misi UNPROFOR

Od počátku jsem se podílel na budování moderní české armády. Krátce po revoluci jsem se zúčastnil i mise OSN v bývalé Jugoslávii. Jednotka, které jsem velel uprostřed chorvatsko-srbského ozbrojeného konfliktu, úspěšně osvobodila skupinu obklíčených francouzských vojáků. Tato akce získala naší armádě i zemi velké mezinárodní uznání.

Vzdělání

V roce 1975 jsem nastoupil na Vojenské gymnázium v Opavě. Poté jsem absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a postgraduální studium zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Speciální kurzy jsem absolvoval také na Vysoké štábní škole v Camberley (VB), na Královské akademii obranných studií v Londýně (2005) a na King’s College London, kde jsem získal titul Master of Arts (M.A.) v oboru mezinárodních vztahů (2006).

Kariéra

Před revolucí jsem pět let sloužil u prostějovských výsadkářů, dnes známých jako 601. skupina speciálních sil generála Moravce. V roce 1988 jsem zahájil tříleté postgraduální studium oboru zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Školu jsem dokončil po revoluci a nastoupil k Vojenskému zpravodajství, sloužil jsem jako zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Později jsem se zúčastnil mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii. Jednotce, které jsem tehdy velel, se podařilo uprostřed těžkého konfliktu zachránit a osvobodit přes pět desítek obklíčených francouzských vojáků. Vrcholem kariéry pro mě bylo jmenování náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky (2012) a následně zvolení předsedou Vojenského výboru NATO (2015). Nejvyšším vojenským představitelem Aliance jsem byl zvolen v tajné volbě 29 náčelníků generálních štábů členských zemí.

Vyznamenání

Uznání i na domácí půdě

Prezident Václav Havel udělil Petru Pavlovi v roce 1995 první polistopadovou medaili Za hrdinství. V roce 2002 Havel jmenoval Petra Pavla do první generálské hodnosti.

Foto: Ministerstvo obrany

33 let jsem intenzivně pracoval na tom, aby tato země byla bezpečná

Vrcholem mé vojenské kariéry bylo jmenování náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky v roce 2012 a následně, v roce 2015, zvolení předsedou Vojenského výboru NATO, nejvyšším vojenským představitelem Aliance.

Během své služby jsem obdržel řadu českých i zahraničních vyznamenání a ocenění.

Mezinárodní vztahy a diplomacie

Nejvýše sloužící Čech v NATO
 

Mám zkušenosti z prostředí mezinárodní bezpečnosti a diplomacie, ze kterých můžeme těžit. Jako druhý nejvýše postavený muž Severoatlantické aliance jsem vyjednával shodu 29, později 30 zemí s různými cíli, názory a motivacemi. Tuto nejvyšší vojenskou funkci v NATO jsem zastával jako dosud jediný voják z postkomunistických zemí.

Vyznamenání

Celoživotní práce na bezpečnosti naší země

Podílel jsem se na budování naší moderní armády a přispíval ke světové bezpečnosti.

Zobrazit
vyznamenání

Generál Pavel v uniformě

Bezpečnostní prověrky

VÁLEČNÝ HRDINA A  NEJPŘÍSNĚJI prověřený čech

Díky nejvyšší možné bezpečnostní prověrce NATO jsem nejpřísněji prověřeným Čechem. Moje čisté lustrační osvědčení potvrzuje, že jsem nikdy nebyl spolupracovníkem vojenské kontrarozvědky ani jiné složky StB.

Zobrazit dokumenty

DNES JSEM VE VÝSLUŽBĚ. CHCI ALE DÁL SLOUŽIT NAŠÍ ZEMI, NABÍZET SVÉ ZKUŠENOSTI A KONTAKTY Z PROSTŘEDÍ SVĚTOVÉ DIPLOMACIE

Ani po skončení aktivní služby jsem nedokázal sedět doma. Založil jsem iniciativu Spolu silnější na pomoc s pandemií koronaviru. Vybrali jsme 1,9 milionu korun ve veřejné sbírce a rozdělili je mezi lidi, kteří s covidem bojovali v první linii. Nelíbilo se mi, jak chaoticky a zmateně vláda přistupovala k řízení pandemie. S odborníky jsme proto připravili desatero doporučení pro lepší zvládání krizí a předali ho politikům. Kamiony s materiálem a humanitární pomocí jsme po tornádu vyslali na jižní Moravu a po vypuknutí války také na Ukrajinu. Dál usiluji o důkladnou úpravu systému krizového řízení naší země. Příště musíme být lépe připraveni!

Proto se aktivně věnuji osvětě o aktuálních problémech, zahraniční politice a bezpečnosti. Zapojuji se jako dobrovolník, přednáším na školáchkonferencích.

Jako prezident budu pomáhat dál. Nejen potřebným, ale všem občanům naší země.

Sledujte generála Pavla 

NIKDY JSEM NESPOLUPRACOVAL S STB ANI S JÍ PODŘÍZENOU VOJENSKOU KONTRAROZVĚDKOU

Dokazuje to mé čisté lustrační osvědčení z roku 1992 a také skutečnost, že jsem opakovaně získal nejvyšší bezpečnostní prověrky v ČR, EU i NATO. Svůj služební spis z Archivu bezpečnostních složek jsem již dříve zveřejnil. Mýty a fakta o mém působení v KSČ.

Generál Pavel s manželkou

81 250 podpisů
Občanů

Moji kandidaturu pod heslem ‚Vraťme Česku řád a klid‘ podpořilo 81 250 Češek a Čechů, kterým moc děkuji za důvěru. Tyto podpisy byly dne 7. 11. 2022 odevzdány na Ministerstvo vnitra ke kontrole. Během podpisové tour jsem urazil přes 6 000 km, osobně navštívil všech 14 krajů a 51 měst a obcí, kde jsem debatoval s občany. Se sběrem podpisů mi pomohlo asi 700 dobrovolníků. Jako kompenzaci dopadů sběru podpisů na životní prostředí jsme s týmem a podporovateli vysadili 25 stromů.

Newsletter generála Pavla

Odebírejte
novinky

Chcete dostávat čerstvé informace a pozvánky na mé akce? Přihlaste se k odběru novinek a mějte vždy ten nejlepší přehled.

#GENERALPAVEL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH