Moji
Podporovatelé

Každého Vašeho vyjádření podpory si moc vážím a děkuji Vám za to.

Zdeněk Svěrák

Zdeněk
Svěrák

Jako je dobré vyvolit si za manželku děvče do nepohody, je dobré zvolit si za prezidenta mužského do nepohody.

Jitka Čvančarová

Jitka
Čvančarová

Generála Petra Pavla osobně znám jako laskavého, zdravě sebevědomého gentlemana, který je vždy uvážlivý, nikým nemanipulovatelný a který umí mluvit s nadhledem. Jeho lidské vlastnosti a neoddiskutovatelné odborné znalosti jsou pro mě zárukou jeho schopnosti vykonávat úctyhodnou a odpovědnou funkci prezidenta České republiky.

Václav Marhoul

Václav
Marhoul

Pana generála Pavla znám osobně více než dvacet let. A po celou tu dobu jsem ho vždy, a to v jakékoli situaci, vnímal jako výsostně čestného člověka, který všechny problémy a překážky řešil s noblesou, přehledem, racionálně a bez hysterie.

Jaroslav Hutka

Jaroslav
Hutka

Není v Evropě neznámý a mohl by pomoci napravit mizernou pověst, kterou má Česká republika ve světě.

Petr Čtvrtníček

Petr
Čtvrtníček

Důvodů, proč si mohu vážit právě Petra Pavla a podporovat ho, mám víc, ale jeden za všechny – zatímco on získal ve Francii Řád čestné legie, jeho protikandidát tam získal za diskutabilních okolností nějaké nemovitosti… Tak koho byste volili vy?

Eduard Stehlík

Eduard
Stehlík

Lidi nehodnotím podle zářivých úsměvů, oblečení a slov, ale reálných činů. Řekne-li se generál Pavel, kterého mám tu čest osobně dlouhá léta znát, vidím před sebou válečného hrdinu, který uspěl i na vysokých postech v zahraniční diplomacii. Především však slušného a rovného chlapa, jenž vždy sloužil své zemi a přísaze, kterou České republice dal, se nikdy nezpronevěřil. Jsem přesvědčen, že stejným způsobem a s nasazením všech svých sil pro ni bude pracovat i jako prezident republiky.

Taťána Kuchařová

Taťána
Kuchařová

Podporuji uniformu. Vědomí o bezpečnosti, morální zásady, ochotu položit život za druhé, disciplínu, schopnost obětovat se, hájení rodiny a naší budoucnosti. Zároveň oceňuji lidskost, statečnost, odvahu, zkušenost a jistotu. Právě proto, že člověk jednou selhal a lituje toho, má pro mě větší potenciál než ostatní. Uznávám totiž schopnost přiznat chybu. To dokáže jen opravdový státník a politik.

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek

Zlata Adamovská
a Petr Štěpánek

Chceme, aby naši republiku reprezentoval člověk, jehož jméno má ve světě váhu a který naší zemi pomůže vrátit řád a také respekt ostatních zemí.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec

Lucie Šafářová
a Tomáš Plekanec

Věříme, že generál Pavel je tím pravým kandidátem na prezidenta se svými zahraničními zkušenostmi nejen z NATO, ale také se svou vizí spojování českého národa.

Eva Holubová

Eva
Holubová

Chci žít ve své zemi v tomto světě svobodně a v bezpečí. Jsem přesvědčená, že s prezidentem, jakým bude generál Petr Pavel, mám mnohem větší naději.

Petr Torák

Petr
Torák

Pečlivě sleduji debaty a názory všech kandidátů ze zahraničí a je to generál Pavel, kdo má mou plnou podporu. Tak jako jsem viděl v prezidentu Havlovi obrovskou oporu a zdroj inspirace, tak i v osobě generála Pavla vidím prezidenta, na kterého budeme moci být všichni hrdi a ve kterém budou mít všichni čeští občané zastání.

Ondřej Pavelka

Ondřej
Pavelka

Pana Petra Pavla budu volit, protože mi to vedle něho sluší a také proto, že má nadhled a smysl pro humor.

Daniela Kolářová

Daniela
Kolářová

Nepředstíraná zodpovědnost.

Jan Bubeník

Jan
Bubeník

Protože je pro mě příkladem, který se se svou minulostí vyrovnal a byl ochoten pro hodnoty svobody a demokracie nasazovat i život. Má kredit u našich spojenců a je to člověk, kterému lidsky i profesně věřím.

Bára Grafnetrová

Bára
Grafnetrová

Petr Pavel je jediný možný kandidát. Schopný, reprezentativní a čestný člověk, který má vizi pro naši českou zemi. Je to vlastenec a nikdo neudělal pro naši zemi tolik, co on.

Kristýna Frejová

Kristýna
Frejová

Protože na Hradě je potřeba vyvětrat.

Tomáš Šebek

Tomáš
Šebek

Potřebujeme slušného, poctivého a lidského prezidenta s odvahou sloužit naší zemi. Volím Petra Pavla.

Radek Banga

Radek
Banga

Pan generál Pavel je pro mě jasnou volbou už od začátku. ČR teď potřebuje za prezidenta někoho, kdo dokáže zachovat chladnou hlavu i v těch nejsložitějších chvílích, kdo umí stručně a jasně mluvit k lidem, člověka, který stmeluje, a ne rozděluje. Proto volím právě jeho.

Milan Šteindler

Milan
Šteindler

Přál bych sobě i národu prezidenta, který právě v této neklidné době dokáže zvládnout krizi moudře a s rozvahou. Prezidenta, který umí reprezentovat naši zemi ve světě a došel i světového uznání. Člověka, který dokáže rozumně a klidně vysvětlit složité věci. A který to v neposlední řadě umí říct jasně a česky. Věřím, že pan generál Pavel takovým člověkem je.

Roman Vaněk

Roman
Vaněk

Chci být opět hrdý na prezidenta mé země. Proto budu volit pana generála Pavla.

Vavřinec Hradilek

Vavřinec
Hradilek

Nezažil jsem, že by někdy říkal nebo dělal něco, jen aby se zalíbil lidem, proti svému přesvědčení. Je zcela autentická osobnost a naprosto mu důvěřuji. Postavil se ke své minulosti nejenom s lítostí a upřímností, ale především dlouhou a úspěšnou službou v armádě. Vím, že minimálně stejnou, a věřím, že i větší službu dokáže pro Českou republiku vykonávat jako prezident.

John Bok

John
Bok

Protože se nebál, ani když šlo o život při záchraně francouzských vojáků mise OSN v Jugoslávii, protože obstál bez skandálu coby náčelník Generálního štábu Armády České republiky, protože obstál a osvědčil se v jedné z nejvyšších funkcí ve vedení Atlantické aliance, ale hlavně proto, že prošel hlubokou katarzí a zbavil se balastu z doby totality.

Libor Grubhoffer

Libor
Grubhoffer

Pro volbu prezidenta naší země nemám vůbec žádné dilema! Volit budu generála Petra Pavla, abychom napříště měli nejenom charizmatického pana prezidenta, ale také inteligentního a statečného vůdce do nepohody krizových let, která jsou před námi. Pana prezidenta, kterého nám bude svět závidět!

Jan Komínek

Jan
Komínek

Protože nikdy nepodceňoval putinovské Rusko.

Vladimír Polívka

Vladimír
Polívka

Protože bude dělat správná rozhodnutí, ne ta populistická.

Jitka Sedláčková

Jitka
Sedláčková

Podporuji pana generála Pavla, protože se s ním cítím bezpečně.

Dáša Zázvůrková

Dáša
Zázvůrková

Generál Petr Pavel je muž s vizí, jasným cílem a je to člověk, kterému věřím. Sleduji jeho práci už mnoho let a nepochybuji o tom, že takový člověk by měl reprezentovat naši zem. Chtěla bych po letech opět prezidenta, na kterého bych mohla být pyšná.

Marie Šabacká

Marie
Šabacká

Generála Pavla budu volit pro jeho charakter, upřímnost, důvěryhodnost, rozvahu a životní hodnoty. Je pro mě čitelný, autentický a věřím, že úřad prezidenta vnímá jako službu České republice, a ne jako snahu získat si pozornost nebo se obohatit. Málokdo u nás v zemi udělal tolik pro obranu a ochranu demokracie a západních hodnot, jako právě Petr Pavel. A co je možná nejdůležitější, dokáže spojovat společnost. Naslouchají mu a podporují ho lidé z měst i venkova, staří i mladí, lidé z různých sociálních vrstev i s různým politickým cítěním. Nechci prezidenta, který bude znovu rozdělovat společnost a štvát jedny lidi proti druhým.

Jiří Mádl

Jiří
Mádl

Generál Pavel je už můj jasný favorit. Líbí se mi dráha, kterou má za sebou, a vypadá to, že i v závěrečných fázích kampaně se nepřestává chovat jako prezident. To bylo pro mě rozhodující – abych z kandidáta cítil klid a nestal se z něj lidový bavič nebo agresivní pomlouvač.

Jiří Šesták

Jiří
Šesták

U Petra Pavla oceňuji jeho dlouholetou službu naší zemi postavenou na hodnotách demokracie a lidských právech. Nejednou jsem byl na jeho práci a výsledky hrdý. Pro jeho dlouhodobou občanskou i profesní „čitelnost“, pro jeho diplomatické zkušenosti na nejvyšších úrovních, schopnost obstát v krizových situacích, respekt a pokoru k Ústavě a k občanům naší země považuji Petra Pavla za nejvhodnějšího kandidáta na prezidentský úřad z těch, kteří se nyní České republice nabízejí.

Liběna Rochová

Liběna
Rochová

Zárukou pro mou správnou volbu jsou osobnosti, které pana Petra Pavla podporují.

Dagmar Pecková

Dagmar
Pecková

Dávnou zvěst o odpuštění a proměně Šavla na Pavla můžeme dnes vnímat i v podobě generála Petra Pavla, který v polistopadových dějinách mnohokrát prokázal svoje hrdinství a rozhodnost. Budu volit rozumem.

Jan Pirk

Jan
Pirk

Věřím, že člověk, který získal mezinárodní uznání, dokáže naší zemi jako prezident vrátit důstojnost a mezinárodní prestiž.

Jan Hřebejk

Jan
Hřebejk

Pana Petra Pavla podporuji, protože příběhu jeho života rozumím, a obdivuji, že se nakonec dokázal tak mimořádně osvědčit v demokratických poměrech doma i ve světě. A potom, dám na reference lidí, kterých si hluboce vážím a kteří pana Petra Pavla dlouho znají.

Martin Dejdar

Martin
Dejdar

Proč? Je to velice jednoduché: Protože mu věřím. A protože je Čech.

Miloš Vacík

Miloš
Vacík

Pana generála Petra Pavla jsem se rozhodl veřejně podpořit v jeho prezidentské kandidatuře. Delší dobu sleduji jeho cestu, veřejná vystoupení, a to ještě v době, kdy svoji kandidaturu zdaleka neohlásil. Vnímám unikátní zkušenosti, dar řeči, přehled a orientaci v mnoha problémech, líbí se mi klid, který z jeho osobnosti vychází, a přirozený respekt. Je to také jediný kandidát, který už nyní má velký a zasloužený respekt v zahraničí. Na takového prezidenta bych mohl být hrdý, měl by moji důvěru.

Zdeněk Tůma

Zdeněk
Tůma

U generála Pavla oceňuji profesionalitu, zkušenost, schopnost naslouchat a být otevřený novým podnětům. Je to také skvělý týmový hráč, díky tomu se s ním velmi dobře spolupracuje. A v neposlední řadě to je fajn chlap, s nímž se dá dobře popovídat u piva nejen o bezpečnostních otázkách.

Martin Stránský

Martin
Stránský

Podívejme se na nabídku: trestně stíhaný populista a lhář, který bude trávit více času u soudu než ve funkci; dáma, která nemá absolutně žádnou relevantní zkušenost k tomu, aby vedla stát, a která prokazatelně selhala při vedení univerzity (s hodnocením 1.291tého místa na světovém žebříčku) tím, že pod jejím vedením se prodávaly diplomy, na základě čehož přišlo dotyčné oddělení univerzity o akreditaci; bývalý vůdce svobodných západních sil NATO, který umí diplomacii, který umí vést a být vzorem, a který bude umět čelit problémům, včetně těch, které nás potkají na základě rozkladu Ruska.

Janek Ledecký

Janek
Ledecký

Na právech nás učili, že základní rolí prezidenta je reprezentovat naši republiku navenek. Po 20 letech máme opět šanci v osobě Petra Pavla tuhle roli obsadit někým, kdo má ze všech kandidátů naprosto největší mezinárodní respekt.

JUDr. Vratislav Janda

JUDr. Vratislav
Janda

Jsem přesvědčen, že pan gen. Pavel všemi svými činy ve službě České republice dokazuje, že je nejen skvělým kandidátem na prezidenta ČR, ale především vlastencem, gentlemanem, stratégem a slušným člověkem! Pro mne, jako pro sportovce a hrdého občana, je jasnou volbou!

Šimon Ornest

Šimon
Ornest

Volím generála Pavla. Znám ho jako člověka, který přemýšlí o tom, co říká, ale zároveň říká a dělá to, co si skutečně myslí. Svou prací a výsledky získal respekt a úctu v ČR i zahraničí, stále si ale zachovává nadhled a smysl pro humor. Potřebujeme prezidenta, který je přímý, nekličkuje a neupravuje realitu podle svých soukromých plánů a zájmů. Někoho, kdo zbytečně nestraší, ale umí vyhodnotit celkovou situaci a vysvětlit nutná řešení.

Olga Sommerová

Olga
Sommerová

Přeju si, aby se prezidentem České republiky stal Petr Pavel. Věřím v jeho čest, dobré úmysly a schopnost být důstojným představitelem státu s prozápadní geopolitickou orientací. Předpokládám, že v domácí politice bude stát na straně práva a Ústavy České republiky. Vážím si jeho hrdinství v zahraničních misích, zvlášť v misi UNPROFOR v Chorvatsku, kde prokázal odvahu a důvtip při osvobození třiapadesáti francouzských vojáků z obklíčení. Byl oceněn mnoha vyznamenáními, mezi jinými americkým a francouzským za chrabrost. Je to málo pro českou společnost? Byl jedním z těch, kdo opakovaně varovali před nebezpečím Ruska. Kromě vojenských zásluh si vážím jeho aktivity v občanské společnosti a jsem si jista, že bude důstojně reprezentovat naši zemi v zahraničí.

Ladislav Miko

Ladislav
Miko

Petr Pavel už prokázal odvahu, nechybí mu rozvaha ani klid, svou mezinárodní reputaci nemusí budovat. Umí naslouchat všem a dokáže společnost spojovat. A obzvlášť oceňuji, že životní prostředí zařadil mezi své priority. Za mne jasná volba!

Michal Horáček

Michal
Horáček

Generál Petr Pavel byl na mezinárodním poli hráčem extraligy. Osvědčil se jako diplomat jednoznačně hájící západní, tedy i české zájmy. S nasazením vlastního života úspěšně chránil životy jiných. Osobně mě těší, že vyznává hodnoty a zdůrazňuje priority, které jsem ve vlastní kampani považoval za cenné i já. V této prezidentské volbě proto patří můj hlas právě jemu.

Eva Podzimková

Eva
Podzimková

Volím pana Pavla proto, že mu nechybí sebereflexe, jedná a mluví s rozvahou a chová k lidem úctu.

Iva Hüttnerová

Iva
Hüttnerová

Odborní poradci mohou každého naučit, jak se chovat, co říkat, co si obléci, ale jediné, co se naučit nedá, je charizma. To buď je, nebo není. Pan generál Pavel na mne působí jako charizmatický muž s přirozenou autoritou, který ví, co mluví, a je schopen vrátit téhle funkci důstojnost a důvěru. Že se ve své volbě nepletu, dokazuje i to, že ho podporují lidé, kterých si vážím osobně i profesně.

Helena Illnerová

Helena
Illnerová

Generála Petra Pavla považuji za slušného, férového a přímého člověka, demokrata a vlastence, nikoliv však nacionalistu, s jasnou orientací na euroatlantickou civilizaci. Stojí za ním více než třicet let věrné a statečné práce pro naši republiku, v níž se vždy osvědčil, ať již např. v úloze náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, či vedoucího Vojenského výboru NATO. V prezidentském úřadu tak bude moci využít svých bohatých zkušeností s dodržováním řádu a pravidel, s řešením krizových situací či s mezinárodní diplomacií. Naše země měla již dvakrát to štěstí, že měla doma ctěné a ve světě uznávané prezidenty, a to Tomáše G. Masaryka a Václava Havla. Snad se nám to povede i potřetí zvolením Petra Pavla za prezidenta České republiky.

Monika MacDonagh - Pajerová

Monika
MacDonagh - Pajerová

Příští prezident musí v tomto kritickém okamžiku spolupracovat s vládou. Musí naši společnost sjednocovat, nikoliv rozdělovat. Další kohabitaci mezi nepředvídatelným člověkem na Hradě a vládou si uprostřed války nemůžeme dovolit. Proto volím Petra Pavla.

Kateřina a Jiří Žlebkovi

Kateřina
a Jiří Žlebkovi

Generál Petr Pavel je pevný, pravdivý, páteřnatý, přátelský, příjemný, pohledný, pospolitý, přísný, přesný, přemýšlivý, pozorný, pohotový, připravený. Ideální pan prezident pro naši republiku.

David Pabiška

David
Pabiška

Když jsem přebíral světovou cenu fair play Pierra de Coubertina, řekli mi: „Chovej se a podporuj vše stejně skromně, jak skromná je tato cena za tvůj obrovský čin.“ Proto bych teď rád podpořil tak skromného člověka s velkými činy, jakým je právě Petr Pavel.

Max Habanec

Max
Habanec

Protože Česká republika je skvělá země a zaslouží si prezidenta, který ji bude řádně a slušně reprezentovat.

Tomáš Etzler

Tomáš
Etzler

Nedokážu si v dnešní těžké době představit lepšího prezidenta než pana Pavla. Je zosobněním důstojnosti, integrity a spolehlivosti. Má touhu sloužit naší zemi, ve světě se těší velkému respektu a opakovaně se osvědčil jako spolehlivý lídr v krizích. Pro mne jasná volba.

Václav Luks

Václav
Luks

Petr Pavel je nejen generál, který se významně podílel na tom dobrém v polistopadovém směřování naší země, ale především je to moudrý a velkorysý člověk s bystrým úsudkem, jehož lidskost, nadhled a smysl pro humor jsou tolik potřebné pro naši politickou scénu a rozbouřené celospolečenské klima.

Martin Kukučka Lukáš Trpišovský

Martin Kukučka
Lukáš Trpišovský

Celou svou dosavadní prací se zasazuje o svobodnou, demokratickou, otevřenou občanskou společnost a o tu jde i nám!

Radka Denemarková

Radka
Denemarková

Petr Pavel osvědčil profesionalitu, nadhled, vůli, integritu, rozhodnost, moudrost. Získal respekt a uznání i na mezinárodní úrovni. Patří k lidem, kteří dokážou přebírat odpovědnost i za to, co se jich bezprostředně netýká, obětují hodně ze svého osobního zájmu zájmu obecnému. Prezident by se měl podílet na sebeuvědomování společnosti, vzbuzovat naději. Osobnosti se nevytvářejí řečmi, ale prací a konkrétními činy. A charakter je výsledkem všech našich životních bitev. Proto volím Petra Pavla.

Petr Smejkal

Petr
Smejkal

Česká republika potřebuje státníky s dlouhodobou vizí, ne politiky, kteří vše podřídí vítězství ve volbách. Neměli jsme jich v historii mnoho. Pokušení měnit své názory podle toho, co si přeje „lid“, je velké. Generál Pavel sledoval se zájmem naši snahu o nepopulární, ale jediná možná východiska z těžké pandemické krize, když jsme s kolegy zdůrazňovali systémové dlouhodobé mezioborové řešení a prosazení mezinárodního vědeckého konsenzu před osobním názorem nebo zrovna oblíbenou hypotézou. Ve chvíli velké polarizace naší společnosti mu setkání se mnou těžko mohlo přinést nějaké body, přesto to udělal. Pro podobné situace v budoucnosti se svým týmem navrhoval tzv. systém protikrizové ochrany. Je pro mne zárukou odvahy a pevného, konzistentního postoje i v těžkých chvílích, což prokázal mnohokrát během své kariéry v Česku i v zahraničí. Své mládí před listopadem 1989 vysvětluje upřímně a já nevidím důvod, proč by to mělo tolik stínit všemu, co dokázal po návratu demokracie. Podporuje jej naprostá většina mých přátel, jejichž úsudku si velmi vážím. Petr Pavel má můj hlas ve volbě prezidenta České republiky.

Tereza Brodská

Tereza
Brodská

Protože mám vedle něho pocit klidu a bezpečí.

Vlasta Parkanová

Vlasta
Parkanová

Budu volit Petra Pavla. Poznala jsem ho osobně už před 20 lety a od první chvíle bylo zřejmé, že mám před sebou výjimečnou osobnost. Tato vlastní zkušenost mi umožnila přenést se přes odpor, který mám ke komunistické zátěži obecně.

Tomáš Netopil

Tomáš
Netopil

Petr Pavel je pro mne člověkem, který dokáže nejenom důstojně reprezentovat naši zemi na mezinárodní úrovni, ale svými charakterovými vlastnostmi uzdravit a zušlechtit naši nemocnou společnost.

Tomáš Halík

Tomáš
Halík

Volíme hlavu státu a vrchního velitele armády do válečných let. Na Petru Pavlovi, kterého osobně znám, oceňuji, že se nejen od počátku poctivě postavil ke své dávné politické minulosti, která je mu vyčítána, nýbrž zejména to, že ji na rozdíl od mnohých dokázal přesvědčivě napravit mnoha lety statečné služby po boku našich západních spojenců. Věřím, že nás bude svými zahraničními zkušenostmi dobře reprezentovat na mezinárodním poli a sjednocovat českou společnost.

Xindl X Zpěvák

Xindl X
Zpěvák

Říká se, že po bitvě je každý generál. Myslím, že v dnešní neklidné době, kdy se válčí za našimi humny, by naší zemi prospělo mít v čele někoho, kdo tím generálem je už před bitvou.

Olga Sozanská Jiří Sozanský

Olga Sozanská
Jiří Sozanský

Volba hlavy státu ČR se koná v době, kdy několik set kilometrů od našich hranic probíhá válka. Rusko napadlo Ukrajinu a nikdo neví, jak se bude konflikt vyvíjet. Situace je vážnější, než jsme si ochotni připustit, a ať už se vyvine jakkoli, domníváme se, že z nabízených kandidátů na prezidenta ČR je nejvhodnější Petr Pavel. Generál Pavel má vojenské i diplomatické zkušenosti z působení v generálním štábu NATO, a kdyby měla být naše země ohrožena, věděl by, co má jako vrchní velitel ozbrojených sil dělat a jak postupovat. Není pochyb o tom, že by byl kompetentním a respektovaným partnerem pro vládu ČR, a proto ho budeme volit.

Ondřej Ruml

Ondřej
Ruml

S generálem Pavlem přichází příležitost mít po Václavu Havlovi zase prezidenta, který bude inspirovat a v klíčových chvílích dokáže svými slovy a činy povznášet svědomí lidí. Jeho vnitřní klid a nadhled spolu s opravdu bohatou životní zkušeností jsou pro mě klíčové a imponují mi. Proto můj hlas patří jemu.

Jaroslav Rudiš

Jaroslav
Rudiš

Myslím, že by se Petru Pavlovi mohlo podařit naši rozhádanou společnost zase trochu spojit. Má nadhled, zkušenosti a smysl pro humor. Zná svět za našimi horami a ví, kam patříme. Doufám jen, že na státní návštěvy do Berlína, Vídně, Varšavy a Bratislavy bude jezdit zásadně vlakem. Těším se, až si s ním dám pivo v jídeláku.

Krištof Kintera

Krištof
Kintera

Pojďme společně zabránit fatální ostudě a říci jasné ne morálnímu i duchovnímu marasmu, jehož vůdčí osobností je Babiš. Už nechci dál žít v zemi, kde se stydím za svého krále. Generál je ten, kdo nás může v tuto chvíli zachránit.

Bára Kodetová

Bára
Kodetová

Petra Pavla budu volit proto, že je voják, zkušený v diplomatických jednáních. Je to klidný a vyrovnaný člověk s jasnými názory. V době válečné krize jako matka tří dětí potřebuji jistotu, že náš prezident si bude v této pro celou Evropu nelehké situaci jistý tím, co dělá. Bude umět rozhodovat a svým chováním a klidnou mužskou silou nám dá pocit jistoty, že neselžeme, že půjdeme cestou zodpovědnosti a zůstaneme v srdci západní Evropy.

Karolína Holubová

Karolína
Holubová

Petr Pavel je pro mě velmi schopným člověkem, a tím pádem ideálním kandidátem, který disponuje kvalitami, jako jsou kritické myšlení, diplomacie, jazyková vybavenost a další. Vážím si jeho heroických činů, služby v NATO a souzním s jeho politickými i ekologickými hodnotami. Vážím si též jeho schopnosti sebereflexe a převzetí zodpovědnosti za své činy.

Petr Pithart

Petr
Pithart

Podporuji a budu volit pana generála Petra Pavla. Protože ho podporuje paní Danuše! Obdivuji, jak skvěle, bez hořkosti a elegantně přijala svoji porážku a jak hned spěchala do generálova volebního štábu. A jak on si její podpory považuje. To jsou v malicherné kotlině české politiky gesta nebývalá! Budu volit generála. Ne proto, že je generálem, ale proto, že bude dobrým prezidentem. A vy, kdo milujete paní Danuši: Volme všichni pana Petra! Generála Pavla!

Šimon Pánek

Šimon
Pánek

Podporuji a volím Petra Pavla jako prezidenta České republiky. Zásadní je pro mne jeho nepochybná prozápadní orientace, bezpečnou a úspěšnou budoucnost máme totiž zcela určitě jedině jako součást EU a NATO. Je to člověk, který bude ctít ústavu a demokracii, má v sobě pokoru a respekt a zároveň sebevědomí, rozvahu, pevnost a odvahu! Petr Pavel for President!

Leona Machálková

Leona
Machálková

Pana generála Pavla jsem poznala před lety v Lidicích, kde jsem zpívala českou hymnu k uctění obětí. Už tehdy mě zaujal svou zdvořilostí a sympatickým vystupováním. Od té doby ho sleduji a vůbec mě nepřekvapilo, že kandiduje na prezidenta. Vzhledem k tomu, že ctím demokratické hodnoty a přeji svobodu naší i budoucí generaci, je pro mě pan generál jasnou volbou ve 2. kole prezidentských voleb.

Roman Zach

Roman
Zach

Měl rád Havla, volím Pavla. Věřím mu. V NATO se generál Petr Pavel dostal na jeden z nejvyšších postů, pro volbu prezidenta České republiky má ideální předpoklad, zkušenost i mezinárodní uznání.

Lucie a Karel Zimovi

Lucie a Karel
Zimovi

Chceme na Hrad pravdu, lásku, řád a pořádek!

Petra  Nesvačilová

Petra
Nesvačilová

Podporuji Petra Pavla, jelikož si již zasloužíme mít prezidenta, za kterého se nebudeme muset stydět a který bude hájit naše práva, svobodu a demokracii.

Anežka Rusevová

Anežka
Rusevová

Chci žít ve svobodě, bezpečí a demokracii, proto volím generála.

Marika Šoposká

Marika
Šoposká

Volím generála Pavla, protože mám ráda pravdu, lásku a pokoru. A chci, aby se moje děti koukaly ve škole na fotku někoho, kdo pro mě tohle všechno ztělesňuje.

Bára Poláková

Bára
Poláková

Protože je to borec. A přeji si, aby si všichni, kteří to nevidí nebo nemohou vidět, mohli jednou sundat ty šedivé brýle, co jim nasadil strach.

Jan Hrušinský

Jan
Hrušinský

Volím srdcem i rozumem. Volím generála Pavla.