Projev paní Evy Pavlové, manželky generála Petra Pavla,

při příležitosti oficiálního zahájení prezidentské kandidatury generála Petra Pavla dle 6. 9. 2022

Vážené dámy a pánové, 

jsem Eva Pavlová, manželka generála i Petra Pavla.

Ráda bych vám řekla pár slov. S manželem jsme spolu přes 20 let. Dohromady máme tři děti, čtyři vnoučata a kočku. Žijeme v malé vesnici kousek od Řípu. 

Když se mnou můj muž v době, kdy jezdil po republice na besedy s občany a studenty, začal mluvit o tom, že ho lidé vyzývají, aby kandidoval na prezidenta, tak jsem tomu tehdy příliš pozornosti nevěnovala. Později, když jsem měla možnost vyslechnout si od různých lidí důvody, proč by to měl zkusit, a viděla jsem, jak na něj lidé reagují, tak jsem si začala tuto myšlenku připouštět.

Nevím, co říct o manželovi, co byste o něm už nevěděli nebo co by on sám o sobě neřekl. A nechci tady dělat výčet jeho kladných vlastností. To by asi působilo hodně strojeně. 
Nakonec by z toho ještě mohl vyjít jako další superman.

Nikdo nejsme dokonalý, ale myslím si, že vše to, co manžel za své působení v armádě i mimo ni dokázal, mluví za něj i za mě.

Pro tuto zemi obětoval své i naše pohodlí, bránil ji a pracoval pro ni téměř 40 let, a to i s nasazením vlastního života. Stejně jako on i já jsem se kdysi zavázala službě vlasti na celý život. Museli jsme si umět srovnat v hlavě, do čeho jdeme. Nestali jsme se vojáky proto, abychom seděli někde v kanceláři, ale tehdy hlavně proto, že jsme byli připraveni bránit svoji zem.

Jsme v okamžiku, který nabízí příležitost, aby naši zemi vedl prezident, který nás bude schopný provést krizí. Který bude s lidmi komunikovat, bude rozhodovat uvážlivě a bude nás jako národ spojovat, a ne rozvracet. Prezident, který bude důstojně reprezentovat naši zemi.

V současné době vidím manžela jako jediného kandidáta, který tohle vše splňuje a zároveň má dostatek zkušeností nejen s krizemi, ale hlavně praxi s jednáním ve složitém mezinárodním prostředí.

Když jsme byli v zahraničí, tak jsem byla mnohokrát svědkem toho, že dokázal najít řešení i tam, kde to vypadalo, že žádné není.

Není manipulovatelný, a i díky tomu by mohl vrátit ČR dobré jméno ve světě, jak se mu to už ostatně několikrát podařilo. Naposledy v jedné z nejvyšších funkcí Severoatlantické aliance. A nám všem pak vrátit větší jistotu.

Nevnímáme tyto volby jako boj o moc, ale jako možnost vrátit úřadu prezidenta vážnost, důvěryhodnost, respekt a slušnost. Zároveň si také uvědomuji, že se jedná o unikátní možnost posílit roli první dámy a s tím posílit postavení žen a rodiny.

Doba není a nebude lehká, o to více je důležité, abychom v sobě hledali to dobré a pomáhali si.

Nemusíme spolu ve všem souhlasit, ale přesto se k sobě můžeme chovat slušně.

Chci vás ujistit, že oba bereme tyto volby se vší vážností a zodpovědností. 

Jaká bude naše budoucnost, je ale na vašem rozhodnutí.

A na závěr jeden citát od Karla Čapka: „Zahrádka není nikdy hotová. V tom směru je zahrádka podobná lidskému světu a všemu lidskému podnikání.“

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za možnost vás takto oslovit. Nyní dovolte, abych předala slovo manželovi.

Vraťme Česku
řád a klid

generál Pavel ⟶ společný prezident

#GENERALPAVEL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH