Projev generála
Petra Pavla

při příležitosti oficiálního zahájení prezidentské kandidatury dne 6. 9. 2022

Dobré dopoledne, dámy a pánové,

je téměř dechberoucí vás tu dnes všechny vidět.

Už několikrát v životě, když mě čekala nějaká významná výzva, jsem cítil lehké šimrání kolem žaludku. A pokaždé jsem si zapamatoval nějaký charakteristický moment.

Z toho dnešního dne to bude obdiv k odvaze mé ženy Evy. Nejen proto, jak právě zvládla své první větší veřejné vystoupení, ale hlavně proto, že je odhodlaná se mnou do něčeho takového vůbec jít. 

Ještě jednou díky, Evi!

Asi každý soudný člověk uzná, že vykonávat poctivě prezidentský úřad není o záři reflektorů, ale o misi plné práce a různých omezení.

Eva nikdy neskrývala obavy z toho, co nás čeká, pokud to vyjde. V našem společném životě jsem jí už pár náročných překvapení připravil. A určitě to nebyl ideální rodinný život. Opakované změny prostředí, stěhování… Eva i naše děti musely často odsouvat své i rodinné pohodlí, abych mohl já dobře dělat svou práci, ať už to bylo ve vedení naší armády, nebo NATO.

Vždycky to ale dokázala překousnout, zatnout zuby a udělat, co bylo třeba. Zpočátku prostě proto, že chtěla být se mnou, a později, když jsem sloužil ve vyšších funkcích, také proto, že to bylo důležité pro naši zemi, kterou oba máme rádi. Téhle její houževnatosti jsem si vždycky vážil.

Nezlehčuji její přirozené obavy z budoucnosti, ale nemám pochyb, že mi znovu bude oporou a kritickým zrcadlem zároveň. A jestli z něčeho obavy opravdu nemám, tak z toho, jak by si moje žena poradila s rolí první dámy.

I to jsou důvody, proč tady dnes mohu stát.

POKRAČOVÁNÍ SLUŽBY

Stejně jako moje žena i já jsem připravený pokračovat ve službě, které jsme věnovali skoro celý život. Rozhodli jsme se tak, protože nám není jedno, jaká Česká republika bude. Jak se tady bude žít nám všem, našim dětem a vnoučatům.

Proto vám teď chci říct: Jsem připraven a jdu do toho!

Žijeme v těžké době, která přináší mnoho výzev a hrozeb. Lidé se mě často ptají, proč jim stát v krizi nepomáhá. Mají pocit, že jejich problémy nikoho nezajímají nebo že se na ně zapomnělo. 
To musíme změnit!

Česká republika si zaslouží hlavu státu, která v časech krize promlouvá klidným, jasným a srozumitelným hlasem. Mírní vášně a vede ke společnému cíli.

Prezidenta, který svým chováním a vystupováním připomíná, že těžké výzvy, jakým dnes čelíme, zvládneme lépe společně, než když se budeme hádat nebo stát osamoceni.

Prezidenta, který sice úřaduje na Hradě, ale pracuje hlavně v podhradí.

Věřím, že bych takovým prezidentem mohl být. Proto vás chci požádat o podporu v kampani a o důvěru ve volbách.

BRÁNA

S mým týmem jsme pro vstup do volební kampaně vybrali Píseckou bránu. Má pro mě symboliku hned v několika ohledech – kousek odtud je ministerstvo obrany, kde jsem se během služby v armádě roky pohyboval. A také Pražský hrad, kam tímto rozhodnutím vlastně mířím.  

Symboliku má i jako součást městského opevnění, které dřív chránilo Prahu od všeho špatného. A právě bezpečí a jistotu pro celou zemi potřebujeme i v dnešní těžké době.

A já také věřím, že brána nám může do budoucna otevřít cestu k něčemu lepšímu – ke změně politické kultury, která přijde odshora, tedy od hlavy státu.

POLITICKÁ KULTURA

Nejsem spokojený, jak v naší zemi politika funguje.

Od prezidenta po starostu poslední obce jsou politici voleni proto, aby sloužili lidem. Ne sobě, svým stranám nebo zájmovým skupinám. 

Zvykli jsme si bohužel hodnotit politiku a politiky podle příliš nízké laťky. Nemůže pro nás být přijatelné, že sice někdo krade a podvádí, ale míň než ostatní. Nebo že lže, ale ti ostatní lžou také. To nám přece nemůže stačit!

Nechci tolerovat, že někteří z politiků, kteří mají ambici nám vládnout, nejdou sami příkladem, a naopak motivují občany k porušování pravidel a norem slušného chování. 

Nesmířím se s případy, kdy mocní využívají mezery v zákonech, ohýbají pravidla, nebo je dokonce píšou pro vlastní potřeby.

Není mi jedno, že v naší zemi stále žijí rovní a rovnější.

Jsem přesvědčen, že si zasloužíme víc. Alespoň já tedy od politiky víc očekávám – chci, aby se opět stala službou lidem. Aby politici kromě respektování zákonů také naplňovali morální a etická kritéria. A jsem připraven jít v tom příkladem.

Poslední sněmovní volby byly příležitostí ke zlepšení. Mnozí lidé si ale nemyslí, že by se jejich očekávání naplňovala. Většina práce je stále ještě před námi. Já mám chuť a odhodlání se do toho pustit a ukázat, že to jde dělat i jinak.

NABÍDKA OBČANŮM

Chci ukázat, že můžeme mít prezidenta, který prosazuje, aby v naší zemi platila pravidla pro všechny stejně.

Těžká doba si žádá lídra, který dopřeje sluchu různým názorům, všem zúčastněným a povede je ke kompromisu. Od hlavy státu se očekává, že bude vytrvale hledat řešení problémů, které nás trápí všechny. 
 
Čelíme mnoha společným nepřátelům: zdražování, chudobě, válce jen pár set kilometrů od našich hranic a stále častěji také problémům, které přináší klimatická změna. Trápí nás chaos, nejistota a strach z toho, co přijde.

Prezidentské volby budou o tom, zda si za hlavu státu vybereme člověka, který ví, jak se v krizi chovat, jakým směrem jít, a Česko tímto nelehkým obdobím provede.

Moje zkušenosti z vedení vojenského výboru NATO a z jednání s mnoha světovými lídry mě dovedly k přesvědčení, že politika může být názorově ostrá, ale přitom slušná.

Je žádoucí, abychom měli co nejširší spektrum názorů. Ale jejich výměna musí být založena na vzájemném respektu, toleranci a vůli hledat řešení.

Když jsem v Bruselu vedl jednání třiceti zemí, řídil jsem se právě těmito hodnotami. Jen díky tomu jsme i v těžkých situacích dokázali najít shodu.

Zdá se mi, že v české politice tyto hodnoty zatím často chybí. A vnímám jako úkol prezidenta být tím, kdo je bude podporovat a prosazovat. 

VIZE PRO ČESKO

A jakým směrem chci naši zemi posunout?

Stručně řečeno: méně minulosti, více budoucnosti. 

Chci, aby lidé mohli být na svoji zemi hrdí a aby se jim v ní dobře žilo.
Jsme země, která má všechny předpoklady být nejen bezpečná, ale také stabilní a prosperující. Je to dáno i pevným ukotvením ve společenství demokratických zemí a jeho organizací. Nemáme žádnou jinou, lepší alternativu. Proto je důležité být spolehlivým spojencem, který bude aktivně a konstruktivně využívat všechny možnosti vyplývající z našeho členství. Jedině tak můžeme měnit, co se nám nelíbí. 

Nejsme ani malí, ani slabí, nebo dokonce bezvýznamní. Naše síla není v ekonomice, nerostných surovinách nebo rozloze. Je ve schopných lidech, kteří se dokážou prosadit u nás doma, v Evropě i ve světě. Ti musí být inspirací a vzorem hodným následování. 

Jsme také zemí relativně bohatou, a je proto správné být solidární. Na prvním místě s našimi zranitelnými, ale podle možností také s těmi, kteří za našimi hranicemi nemají takové štěstí nebo se z různých důvodů dostali do potíží. Nikdy totiž nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat sami. V posledních krizích jsme ukázali, že umíme stát při sobě a pomáhat si. 

Je také čas vyrovnat se s historií, se všemi našimi „kostlivci ve skříních“. Podívat se do zrcadla a vidět se v něm se všemi vadami na kráse, ale i se všemi přednostmi. A není důvod se toho obávat. Máme určitě mnohem víc toho, na co můžeme být hrdí, než za co bychom se měli stydět. Z takového vyrovnání se sami se sebou plyne vnitřní klid a zdravé sebevědomí, které nám dnes často chybí.

Při své službě v zahraničí jsem byl vždy hrdý na vlajku na rameni a lva ve znaku. Ten je symbolem statečnosti a odvahy. Těmito vlastnostmi naši vojáci vždy vynikali. Věřím, že je v sobě máme všichni a že spolu s tvořivostí a odhodláním je využijeme k posunu naší země správným směrem. 
 
V případě zvolení se budu prioritně věnovat oblastem, které pro takový posun považuji za zásadní. Patří mezi ně:

→ aktivní zahraniční politika,
→ nezávislá a efektivní energetika,
→ vzdělávání jako celoživotní proces,
→ inovativní ekonomika s vyšší přidanou hodnotou,
→ zdravé životní prostředí jako základ pro kvalitní život.

MOTIVACE

Když mi bylo osmnáct, řešil jsem vážné dilema, jestli chci podepsat závazek armádě na zbytek života, nebo se za nemalé peníze za dosavadní studium vyplatit a odejít. S některými lidmi a problémy jsem se jen těžko vyrovnával. Můj táta mi na to tehdy řekl: „Špatní lidé a problémy jsou všude. Když před nimi jednou utečeš, budeš pak utíkat celý život a nikdy nebudeš spokojený. Postav se jim, najdi si správnou motivaci a cíl a vydrž.“ A tak jsem se rozhodl, že mě nedostanou, a vybral jsem si tu nejnáročnější cestu. To byl okamžik, kdy jsem si dal za cíl stát se výsadkářem u speciální jednotky.

Věřím, že s politikou to bude stejné. Jsem rozhodnutý se s tím poprat, ať to bude jakkoliv těžké. Celý život se řídím tím, že když člověk něco chce, musí pro to také něco udělat a někdy i obětovat. 

Má dosavadní služba mě naučila spoustu věcí, které by měly platit i v politice. Třeba že dobrý lídr dokáže jasně definovat cíl, poradit se s odborníky, najít optimální řešení, udělat rozhodnutí a nést za něj odpovědnost. 

Také jsem se naučil, že čím víc a otevřeněji spolu komunikujeme, tím lépe se chápeme a tím spíš předejdeme konfliktům.

Takový přístup by podle mého měl prosazovat i prezident. Stavět se k problémům čelem, mluvit s lidmi na rovinu, nestrašit ani nelakovat nic na růžovo.

Jedině tak zastavíme chaos a nejistotu, které nás dnes trápí. Jedině tak vrátíme do naší politiky řád, lidem klid, který potřebují, a nám všem dobrý pocit, že naše země zase vzkvétá.

Jsem přesvědčený, že vím, jak na to, proto se ucházím o přízeň voličů v soutěži o prezidentský úřad. 
 
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří mě sem dnes přišli podpořit. Na prvním místě své rodině, ale také svému týmu, podporovatelům a příznivcům. Bez osobní investice každého z vás do věci, které společně věříme, by kandidatura nebyla vůbec možná. 

Děkuji vám a vám všem děkuji za pozornost.

Vraťme Česku
řád a klid

generál Pavel ⟶ společný prezident

#GENERALPAVEL
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH