22. prosince 2022

KRIZOVÝ KOMPAS

expertního týmu generála Pavla

„Vláda dělá mnoho věcí dobře, ale neumí to prodat. Povedlo se jí například evropské předsednictví, česká veřejnost se to ale neměla jak dozvědět. Veřejnost také neví o možnostech podpory, firmy neví o možnostech dotací na energetické úspory a když o nich ví, odrazuje je administrativa spojená s žádostmi. To se musí změnit.

GENERÁL PETR PAVEL

Žijeme v těžké době. V Evropě je válka a na nás dopadá energetická krize a zdražování. Trápí nás chaos a nejistota z toho, co bude. Nejsem sice ekonom ani expert na energetiku, ale vím, jak se v krizi chovat. Svolat odborníky, vyslechnout si jejich doporučení, vybrat to nejpřijatelnější, rozhodnout a nést za to odpovědnost. A svá rozhodnutí jasně a srozumitelně komunikovat lidem. Tím jsem se řídil během své služby v armádě i zahraniční diplomacii a hodlám v tom pokračovat dál. Lidé se na mě obrací s mnoha dotazy, mají pocit, že jim stát nepomáhá. Já a můj poradní tým bychom jim rádi poskytli odpovědi, které jim zatím schází.

Kde jsme?

⟶ Naplněnost zásobníků plynu klesla pod 90 %, a to z důvodu výrazného ochlazení a zvýšení spotřeby. Když se ale podaří uspořit alespoň 10 % energií, tuto zimu podle odhadů energetiků z hlediska zásob zvládneme.
⟶ Česká ekonomika vstoupila do recese, byť se zatím nejedná o zásadní pokles ekonomického výkonu. Vývoj v prvním pololetí příštího roku je ale zatížený velkou nejistotou.
⟶ Inflace zůstává na vysoké úrovni a reálné mzdy klesají, příští měsíce ukáží, do jaké míry se inflační šok přelije do dalších cen.
⟶ ČNB nadále odmítá zpřísnit měnovou politiku, ač jí to doporučil Mezinárodní měnový fond i její vlastní odborný aparát.

CO NÁM HROZÍ?

⟶ Zajištění dostatečného množství zemního plynu na sezónu 2023/24 je stále nejisté.
⟶ Pokračující pokles životní úrovně způsobený inflací, pokud se nedokážeme s inflací vypořádat dostatečně rychle.
⟶ Pokud se nepodaří najít dostatečné úspory na straně výdajů státního rozpočtu včetně systémových změn výdajové strany, či se nepodaří najít dostatečná opatření na příjmové straně a vláda nebude měnit žádné daně, hrozí nám nestabilita veřejných rozpočtů.
⟶ Hrozí pokles podpory společnosti pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a pro podporu Ukrajiny ve válce, to může způsobovat nedůvěru veřejnosti vůči vládě a posilování populistických politických sil.
⟶ V případě dalšího ochlazování poptávky a problémů s dodávkami energie může docházet k dalšímu propouštění.

CO DĚLÁME?

⟶ Vláda se snaží ochránit domácnosti a malé a střední firmy prostřednictvím cenových stropů na energie.
⟶ V závěru roku přijala také cenové stropy na energie pro velké firmy.
⟶ Cílená forma pomoci prostřednictvím sociálních dávek postrádá lepší komunikaci a podporu ze strany vlády.
⟶ Daň z mimořádných zisků a stropy na výrobní ceny elektřiny by měly zajistit prostředky na fiskálně velmi náročná opatření proti energetické krizi.
⟶ Vláda zajišťuje a postupně rozšiřuje přístup ČR k terminálům LNG, zejména v Nizozemsku a Německu.

CO MŮŽEME DĚLAT?

⟶ Efektivnější využití cílených nástrojů sociální politiky by lépe ochránilo zranitelné části populace a bylo rozpočtově méně nákladné.
⟶ Je třeba zefektivnit systém získávání podpor - včetně dotací na úsporná energetická řešení, které se dostatečně nevyužívají kvůli komplikované administrativě.
⟶ Místo jednorázových zásahů do daňového systému je třeba připravit komplexní daňovou reformu, která zohlední dlouhodobé potřeby naší ekonomiky a potenciál ekonomického růstu.
⟶ Je třeba veřejnosti komunikovat, že pomocí Ukrajině pomáháme sami sobě, protože tím bráníme pokračování invaze Ruska dál do Evropy. Náš podíl na poválečné obnově Ukrajiny je navíc ekonomickou příležitostí pro české firmy.
⟶ Bude nezbytné co nejdříve začít připravovat plán na snižování schodku veřejných financí, který zastaví růst veřejného dluhu v poměru k HDP.
⟶ Můžeme urychlit přípravu státní energetické koncepce s důrazem na rozvoj jaderné energetiky včetně malých reaktorů a dalších zdrojů pro zajištění dostupné a bezpečné energie a tepla.

CO Z TOHO PLYNE PRO VEŘEJNOST?

⟶ Nejen během této zimy, ale i v příštím roce bude nutné vytvářet energetické úspory na úrovni státu, firem i domácností. Jen tak se budeme moci vymanit z energetické závislosti na Rusku.
⟶ Očekává se mírný pokles ekonomiky, ale podle dostupných odhadů by se nemělo jednat o dramatickou krizi. Některé firmy a domácnosti mohou být zasažené více, zde bude potřeba efektivní podpora ze strany státu.

Expertní tým
proti krizi

Milena Jabůrková

Milena
Jabůrková

Vladimír Bezděk

Vladimír
Bezděk

Jan Hartl

Jan
Hartl

Zdeněk Tůma

Zdeněk
Tůma

David Marek

David
Marek

Michal Mareš

Michal
Mareš

Jakub Maščuch

Jakub
Maščuch

Lucie Poláková

Lucie
Poláková

David Vávra

David
Vávra

Newsletter generála Pavla

Odebírejte
novinky

Chcete dostávat čerstvé informace a pozvánky na mé akce? Přihlaste se k odběru novinek a mějte vždy ten nejlepší přehled.