zásady ochrany
soukromí

Ochrana vašeho soukromí je zcela nepostradatelnou součástí námi vyvíjených aktivit. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

Jak nás můžete kontaktovat? 

Jsem Ing. Petr Pavel, M.A., nar. 1. 11. 1961, a můj kontaktní e-mail je [email protected] Na této adrese a kontaktu můžete pomocí korespondence komunikovat ohledně situací popsaných níže.

Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

Pokud bychom neměli informace o vás, nemohli bych vám zajistit to, proč s námi chcete spolupracovat, tedy pomáhat pomáhajícím v aktuální situaci, případně bychom vás nemohli ani informovat o tom, jaké jsou aktuality kolem našich aktivit. Typicky zpracováváme vaše následující data:

E-mail

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vám na váš e-mail posílat takové informace, o které jste projevili zájem, tj. např. informace o novinkách. V případě, že k tomu máme váš souhlas, můžeme vám eventuálně také zasílat obchodní sdělení na návazné produkty nebo služby.

Svůj souhlas samozřejmě můžete také kdykoli odvolat pomocí odkazu v kterémkoli ze zaslaných newsletterů, případně nám napište na e-mail [email protected]

Další kontaktní údaje

Pokud jste vyplnili formuláře na našem webu a uvedli v nich další osobní údaje (např. telefon, město a kraj nebo jak se chcete zapojit do podpory kampaně a další), využíváme je vždy pouze k účelu, který je u daného formuláře uveden.

Cookies

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si váš počítač uloží a díky nimž si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování informací, které budou zajímavé přímo pro vás. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi něž patří třeba IP adresa, ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte, typ prohlížeče, informace o prohlížení, vaše reakce na reklamy, aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále.

Základní cookies
Bez základních cookies by nemohla tato webová stránka dobře fungovat. Základní cookies umožňují například navigaci stránky. Zároveň vám usnadňují užívání této stránky tím, že si např. zapamatují volbu jazyka po celou dobu, po kterou se po stránkách pohybujete, a nebudete ho tak muset volit při každém prokliku na další stránku. Pokud z našich stránek odejdete, automaticky se tyto cookies smažou.

Analytické cookies
Umožňují nám na základě anonymních informací lépe pochopit, jakým způsobem používáte tyto webové stránky (jako např. kolikrát a kam jste klikli a podobně). To následně můžeme využít pro zjištění, co na našich stránkách funguje a co ne, abychom je mohli vylepšovat a zároveň pro vás přinášet zajímavější obsah.

Marketingové cookies
Umožňují nám rozpoznat, jakým způsobem se pohybujete na těchto webových stránkách, a zjistit, jaké produkty či služby pro vás budou nejužitečnější, abychom vám mohli zobrazit produkty a služby, které se vám mohou hodit. Tyto cookies umožňují, abychom vám mohli na našich webových stránkách a na webových stránkách dalších uživatelů zobrazovat reklamy na produkty, které pro vás mohou být zajímavé.

Cookies pro sociální média
Cookies pro sociální média vám umožňují připojit se k sociálním sítím a prostřednictvím nich nasdílet zajímavý obsah z naší webové stránky.

Komu předáváme údaje o procházení stránek a váš e-mail?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástrojů Google Tag Manager, Google Search Console, Google Analytics a Google AdWords, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání těchto webových stránek a cílení reklamy. Dále využíváme napojení formulářových prvků na Google Drive a Mailchimp.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME?

Žádné vaše osobní údaje nikam nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se bát, vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho vaše osobní údaje uchovávámE?

Vaše údaje, které máme díky vašemu souhlasu, o vás budeme zpracovávat po dobu 5 let. Doba uložení cookies se různí podle jejich účelu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu. Pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku. V případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání nebo nabízení produktů nebo služby, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut údajům“). Tzn. že na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle bodu 4 atd.), a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování. V některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat. Jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali, a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu, nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo na přenositelnost údajů. V případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, jež zpracováváme na základě smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou U NÁS vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na e-mail [email protected] Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.