02. července 2020

Podpora lidem, pečujících o členy rodiny s postižením

18 000 Kč

Z Vašich darů jsme podpořili Unii pečujících, která sdružuje pečující osoby České republiky a dlouhodobě se snaží změnit postavení pečujících ve společnosti.

Unie pečujících, která kromě poradenství poskytuje i prostory k setkávání pečujících a jejich školení, přišla v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 o prostředky na financování svých prostor. Díky pomoci naší sbírky budou moci překlenout dvouměsíční výpadek nájemného.

Poskytli jsme jim dar 18 000 Kč.

Děkujeme všem za podporu!
#spolusilnejsi #pomahamepomahat